ฟิลิปปินส์ใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งวันละเกือบ 57 ล้านใบ

ผลประเมินจากการสุ่มสำรวจในฟิลิปปินส์พบว่า ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประมาณ 107 ล้านคน ใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งมากจนน่าตกใจถึงวันละเกือบ 57 ล้านใบ หรือปีละกว่า 20,000 ล้านใบ

รายงานของเครือข่ายสากลเพื่อยุติเทคโนโลยีเผาขยะและส่งเสริมทางเลือกในการจัดการของเสีย (GAIA) ได้จากการประเมินขยะใน 6 เมืองและ 7 เทศบาลทั่วฟิลิปปินส์ แล้วนำมาขยายเป็นภาพระดับประเทศ ตัวเลขนี้ประเมินเฉพาะถุงพลาสติกใส่ของ ยังไม่รวมซองพลาสติกใสที่มีการใช้แล้วทิ้งปีละ 16,500 ล้านซองทั่วประเทศ รายงานระบุว่า เฉพาะพลาสติกที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลในการประเมินครั้งนี้ กว่าครึ่งเป็นซองขนาดเล็กที่มักเคลือบอะลูมิเนียมหรือวัสดุที่ทำให้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ สินค้าส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์มักบรรจุแยกเป็นซองเล็ก ๆ มีตั้งแต่กาแฟไปจนถึงยาสระผม เพราะสะดวกต่อการใช้งานของผู้บริโภค แต่ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

รายงานนี้เป็นการประเมินปริมาณถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเป็นครั้งแรก หวังกดดันให้รัฐบาลและภาคธุรกิจหาทางจำกัดการใช้ เพราะพบว่าท้องถิ่นที่เข้มงวดการใช้ถุงพลาสติกสามารถลดปริมาณการใช้ลงอย่างเห็นผล รายงานขอให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้ถุงที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และออกระเบียบให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างขยะพลาสติกน้อยลง.