ผลมาจากความผิดปกติในวงจรสมอง

ในการศึกษาครั้งใหม่นักวิจัยมุ่งความสนใจไปที่การกระตุ้นทางไฟฟ้าของพวกเขา ศูนย์กลางสำคัญสำหรับวงจรที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ แต่ก็ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคสมองที่มีความเข้าใจอย่างน้อย ถึงแม้ว่า OFC เป็นเป้าหมายที่ผิวเผินมากขึ้น แต่ก็มีส่วนแบ่งการติดต่อกับพื้นที่ต่างๆของสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลอารมณ์

ทำให้พื้นที่สมองขนาดเล็กนี้เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการกระตุ้นทางการแพทย์ นักวิจัยได้ใช้อิเล็กโทรดที่ปลูกถ่ายเพื่อกระตุ้นการทำงานของ OFC และบริเวณสมองอื่น ๆ ในขณะที่รวบรวมรายงานอารมณ์ทางวาจาและคะแนนแบบสอบถาม การศึกษาเหล่านี้พบว่าการกระตุ้นด้านเดียวของ OFC ด้านข้างทำให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ในแบบเฉียบพลันขึ้นอยู่กับขนาดของยาในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากการกระตุ้นคล้ายกับที่เห็นเมื่อคนอารมณ์ดี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอารมณ์สามารถปรับปรุงได้ทันทีโดยการกระตุ้นทางไฟฟ้าจากบริเวณสมองขนาดเล็กนักวิจัยกล่าว พวกเขายังเพิ่มหลักฐานว่าความผิดปกติของอารมณ์เป็นผลมาจากความผิดปกติในวงจรสมอง