ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย

ยอดขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะระดับ 86,076 ในเดือนเมษายนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นรถยนต์รุ่นใหม่การลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งการลงทุนภาคเอกชนและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 349,625 คัน

นายสุพันธุ์มงคลสุธีประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยในเดือนเมษายนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนมาอยู่ที่ 95.0 จาก 96.3 | ในเดือนก่อนหน้าเป็น | ผู้ผลิตเร่ง | ผลิตเดือนมีนาคมเพื่อชดเชยการผลิตที่ลดลง เนื่องจากวันหยุดยาว อย่างไรก็ตามผู้ผลิตมีความกังวลต่อกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากภัยแล้งการหดตัวของการส่งออกและสถานการณ์ทางการเมืองในท้องถิ่น การสำรวจเดือนเมษายนจัดทำขึ้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 1,213 รายใน 45 อุตสาหกรรม